CHUÔI HÀN TIG DÀI NGẮN

Đơn vị tính: Bịch

Đóng gói: 10 cái/ Bịch